Video

Pllaka mbyllëse mesatare e distal Humerus

Tibia anësore distale shumë-boshtore

Pllaka mbyllëse e grepit të klavikulës

Forma Humeral Y

Rindërtimi i klavikulës distale

Humerus lateral distal

Pllaja anësore Tibia shumë-boshtore

Tibia Medale Distale

Tibia Laterale Distale L

Anësor Anësor Fibular Distal

Anësor Anësor Fibular Distal

Anësor Anësor Fibular Distal

Ulna Olecranon

Koka e zhdrejtë e rrezes së volarit distal

Diastal Volar Radius I zhdrejtë i vogël

Anësor Fibular Posterior

Distal lateral fibular

Femur distale multi-aksiale

Qafa e Femurit i Lloji

Pllaja Tibia Mediale Shumë-Boshtore

Pllaja anësore e Tibisë

Qafa e Humerusit shumë-boshtor

Rindërtimi i klavikulës 7 vrima

Rindërtimi i klavikulës