Kulturë korporative

Kultura e korporatës është vullneti, ambicia dhe ndjekja jonë e përbashkët. Kjo tregon shpirtin tonë unik dhe pozitiv. Ndërkohë, si një aspekt i rëndësishëm i rritjes së konkurrencës thelbësore të korporatave, ai mund të përmirësojë kohezionin e ekipit dhe të motivojë krijimtaritë e punonjësve.

Orientimi i njerëzve

Të gjithë punonjësit, përfshirë menaxherët e ndërmarrjeve, janë fatet më të vlefshme të kompanisë sonë. Workshtë puna dhe përpjekjet e tyre të mëdha që e bëjnë Shuangyang një kompani të kësaj shkalle. Në Shuangyang, ne nuk kemi nevojë vetëm për udhëheqës të shquar, por edhe talente të qëndrueshme dhe punëtore, të cilët mund të krijojnë përfitime dhe vlera për ne, dhe që janë të përkushtuar për t'u zhvilluar së bashku me ne. Menaxherët në të gjitha nivelet duhet të jenë gjithmonë skautues për të rekrutuar personel më të aftë. Kemi nevojë për shumë talente të pasionuara, ambicioze dhe punëtore për të siguruar suksesin tonë në të ardhmen. Prandaj, ne duhet t'i ndihmojmë punonjësit që kanë aftësi dhe integritet për të gjetur vendet e tyre të duhura dhe për të shfrytëzuar aftësitë e tyre. 

Ne gjithmonë inkurajojmë punonjësit tanë të duan familjet e tyre dhe të duan kompaninë, dhe ta kryejnë atë nga gjërat e vogla. Ne avokojmë që puna e sotme duhet të bëhet sot, dhe punonjësit duhet të punojnë në mënyrë efektive për të arritur qëllimet e tyre çdo ditë në mënyrë që të arrijnë një rezultat të favorshëm për të dy personelin dhe kompaninë. 

Ne kemi krijuar një sistem të mirëqenies së stafit për t'u kujdesur për çdo punonjës dhe familjen e tij ose të saj në mënyrë që të gjitha familjet të jenë të gatshme të na mbështesin. 

Integriteti

Ndershmëria dhe besueshmëria janë politika më e mirë. Për shumë vite, "integriteti" është një nga parimet themelore në Shuangyang. Ne veprojmë me integritet në mënyrë që të fitojmë pjesë të tregut me "ndershmëri" dhe të fitojmë klientë me "besueshmëri". Ne ruajmë integritetin tonë kur kemi të bëjmë me klientë, shoqëri, qeveri dhe punonjës, dhe kjo qasje është bërë një aset jetësor jo-material në Shuangyang. 

Integriteti është një parim themelor ditor, dhe natyra e tij qëndron në përgjegjësi. Në Shuangyang, ne e konsiderojmë cilësinë si jetën e një ndërmarrjeje dhe marrim një qasje të bazuar në cilësi. Për më shumë se një dekadë, punonjësit tanë të qëndrueshëm, të zellshëm dhe të përkushtuar praktikuan "integritetin" me një ndjenjë përgjegjësie dhe misioni. Dhe kompania fitoi tituj të tillë si "Ndërmarrja e Integritetit" dhe "Ndërmarrja e Shquar e Integritetit" të dhënë nga byroja provinciale për disa herë.

Ne shpresojmë të krijojmë një sistem të besueshëm bashkëpunimi dhe të arrijmë situata të favorshme me partnerë të cilët gjithashtu besojnë në integritet.

Risi

Në Shuangyang, inovacioni është forca motivuese e zhvillimit, dhe gjithashtu një mënyrë kryesore për të përmirësuar konkurrencën thelbësore të korporatave.

Ne gjithmonë përpiqemi të krijojmë një mjedis të popullarizuar inovativ, të ndërtojmë një sistem inovativ, të kultivojmë mendime inovative dhe të nxisim entuziazëm inovativ. Ne përpiqemi të pasurojmë përmbajtje inovative pasi produktet inovohen për të përmbushur kërkesat e tregut dhe menaxhimi ndryshon në mënyrë proaktive për të sjellë përfitime për klientët tanë dhe kompaninë. I gjithë stafi inkurajohet të marrë pjesë në inovacione. Drejtuesit dhe menaxherët duhet të përpiqen të reformojnë metodat e menaxhimit të ndërmarrjes dhe personeli i përgjithshëm duhet të sjellë ndryshime në punën e tyre. Inovacioni duhet të jetë motoja e të gjithëve. Ne gjithashtu përpiqemi të zgjerojmë kanale inovative. Mekanizmi i komunikimit të brendshëm është përmirësuar për të promovuar komunikim efektiv me qëllim që të frymëzojë inovacionin. Dhe akumulimi i njohurive rritet përmes studimit dhe komunikimit në mënyrë që të përmirësohet aftësia e inovacionit. 

Gjërat gjithmonë ndryshojnë. Në të ardhmen, Shuangyang do të zbatojë dhe kontrollojë inovacionin në mënyrë efektive në tre aspekte, pra strategjinë e korporatës, mekanizmin organizativ dhe menaxhimin e përditshëm, në mënyrë që të nxisë një "atmosferë" të favorshme për inovacionin dhe të kultivojë një "frymë inovacioni" të përjetshme.

Proverbi thotë se "pa llogaritur hapa të vegjël dhe të padukshëm, mijëra milje nuk mund të arrihen". Prandaj, për të realizuar angazhimin tonë për përsosmëri, ne duhet të çojmë përpara inovacionin në një mënyrë tokësore dhe t'i përmbahemi idesë që "produktet e bëjnë një kompani të shquar, dhe hijeshia e bën një person të shquar".

Përsosmëri

Të ndjekësh përsosmërinë do të thotë të vendosim standarde. Dhe kemi ende një rrugë shumë të gjatë për të bërë për të realizuar vizionin e "krenarisë së jashtëzakonshme sjell për pasardhësit kinezë". Ne synojmë të ndërtojmë markën më të mirë dhe më unike ortopedike kombëtare. Dhe në dekadat e ardhshme, ne do të minimizojmë hendekun me markat ndërkombëtare dhe do të përpiqemi ta arrijmë menjëherë.

Një udhëtim prej një mijë miljesh fillon me një hap të vetëm. Duke iu përmbajtur vlerës së "orientimit ndaj njerëzve", ne do të mbledhim një ekip të punonjësve të matur, këmbëngulës, praktikë dhe profesionistë për të mësuar me zell, për të inovuar me guxim dhe për të dhënë kontribute në mënyrë aktive. Ne do të përqendrohemi në cilësi dhe do të ruajmë integritetin kur përpiqemi për përsosmëri individuale dhe të ndërmarrjeve për të përmbushur ëndrrën e madhe për ta bërë Shuangyang një markë të njohur kombëtare.